Advent

Mše svaté ve všední dny v adventu:
středa - 18.00
pátek - 17.00 - rorátní - vemte si s sebou lampičky!

2.12. - 1.neděle adventní - při mši svaté budou požehnány adventní věnce
8.12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - mše sv. v 9.15

Adventní příprava je i letos připravena nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé - a je inspirován písní "Rosu dejte, nebesa, shůry" (Rorate caeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“. Jak se zapojit? Z nedělní mše sv. si děti i dospělí mohou odnést "kapku rosy" s biblickým citátem k povzbuzení a drobným úkolem. Zkusme tak během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista do našich rodin, do práce nebo do školy.
 
Kam dál?
Pastýřský list arcibiskupa J. Graubnera k adventu 2018
Historie adventního věnce

Bible a my

V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG a ZŠ v Prostějově. Markéta a Václav soutěžili v 2. kategorii a s tématem - Ježíšova podobenství - si poradili velmi dobře. Markéta nakonec skončila druhá a postupuje do celostátního kola, Vašík se umístil na pěkném čtvrtém místě. Stejného umístění dosáhl v 1. kategorii s obtížným tématem - Abraham -  i Pavlík, který se letos zúčastnil soutěže poprvé. Všem soutěžícím blahopřejeme. Kdy jste naposledy Bibli četli vy?

Informace o soutěži a výsledky z minulých ročníků lze najít zde: Bible a my.
Pokud si chcete vyzkoušet své znalosti, můžete zde: otázky pro žáky 6. a 7. třídy v okresním kole.

Zvony vyzvání od roku 1968

Po 2. světové válce zůstal pivínský kostel bez zvonů.  Nejprve bylo třeba opravit válkou zničenou věž. To se podařilo během roku 1947, do báně věže byla 30. září vložena listina popisující průběh rekonstrukce. Po opravě byla finanční situace farnosti špatná a připočítáme-li k tomu politickou situaci v následujících letech, nelze se divit, že nové zvony byly pořízeny až v roce 1968. 
1.10 1966 byl v Pivíně ustanoven farářem P. František Šoupal a již počátkem listopadu se jednalo o pořízení nových zvonů. Bylo rozhodnuto nejprve objednat  dva větší zvony a později umíráček a čtvrtý zvon. Dodací lhůta byla stanovena Československým fondem výtvarného umění v Olomouci až na rok 1970. Současně byla vyhlášena finanční sbírka, koncem května 1967 bylo na kontě  téměř 15 000 korun. Zvony měla zhotovit paní Laeticie Dytrychová, ale dodací doba se v Pivíně zdála příliš dlouhá. Koncem října 1967 bylo tedy vyvoláno jednání s úřadem pro zahraniční obchod Metalimex v Praze a s firmou Fr. Schilling a synové v NDR. Bylo přislíbeno, že všechny čtyři zvony budou hotové v polovině roku 1968. A tak se opravdu stalo!
Začátkem roku 1968 jednání o nových zvonech vázlo, ale již v dubnu dostal farní úřad zprávu od Metalimexu Praha, tak i od firmy Schilling, že zvony budou dodány začátkem července. Hned začala jednání o slavnosti, při které budou zvony posvěceny. P. Šoupal do Pamětní knihy farnosti Pivín zapsal: ...sešla se v pondělí velikonoční 15.4. schůze všech složek, aby projednaly průběh slavnosti a přípravy. Se svěcením má být spojeno sv. biřmování, sjezd rodáků z Pivína a oslava 70 let trvání Sboru požárníků. Všechny slavnosti po uvážení stanoveny na sobotu 20. a neděli 21. července. Národní výbor a všechny korporace radostně slíbily spolupráci.
Zvony do Pivína dorazily 9.7.1968 za doprovodu 6 farníků, kteří je den předtím převzali na hraničním přechodě Vojtanov u Chebu. Zvony byly vystaveny před kostelem a 15.7. byly zkolaudovány kampanologem Jaroslavem Dobrodinským z Pelhřimova.
Slavnost svěcení zvonů v sobotu 20.7.1968 byla velkolepá. Světitelem byl českobudějovický biskup ThDr. Josef Hlouch, který poté napsal do Pamětní knihy: Bylo to velmi důstojné, krásné a povznášející. Ten lid - tak velké víry, jest nadějí sv. Církve i národa.

Kam dál?
Pivínské zvony

Velehrad 2018 - pěší pouť

Krátký popis od mladé poutnice z Pivína:

Jako každý rok od roku 2013, tak i letos jsme se 4.7. vydali na pěší pouť na Velehrad. Někteří z nás vyšli z Vřesovic nebo Pivína, někteří zase z Klenovic nad Hanou anebo z Němčic na Hané. Společné setkání všech těchto skupin bylo okolo šesté hodiny ráno kousek od Pivína, na místě zvaném „Na Kandii“. Odtud jsme poté vyšli směrem do Němčic nad Hanou, dále přes Mořice, Pavlovice, Dřínov, kde jsme také vytáhli svoje první zásoby jídla. Poté jsme směřovali do Medlova, Zborovic a Zdounek. Tam jsme si mohli říct, že jsme v polovině naší cesty. Zajímavostí bylo, že skoro v každé zmíněné obci, jsme se u někoho známého zastavili, popovídali si, a především se občerstvili. A protože jsme byli na pouti, tak se také z Vřesovic nesl křížek. Ten, kdo byl vpředu skupiny, ho nesl a kdykoliv jsme minuli nějaký kříž u cesty, křížek převzal další poutník. Nás poutníků bylo 28, a to od 11 do 67 let.

Ze Zdounek jsme pokračovali přes Chřiby do Modré. Nejvíce nám pouť ztěžovalo horko. Za Zdounkama se do nás silně opíralo polední slunce a my byli rádi, když jsme se po asi 2 kilometrech mohli schovat do stínu stromů. Na Bunči jsme si dali malou přestávku na pivo nebo kofolu a potom vyrazili na poslední etapu naší poutě. Cílem bylo dojít do Modré a odtud na Velehrad. Čím více jsme se přibližovali k cíli, tím víc se začínaly ozývat naše nohy. Cesta začala být únavná a nekonečná. Proto, jakmile jsme minuli ceduli Modrá, zapadli jsme do jedné z hospod a dali si další zasloužené občerstvení. Potom už jsme s radostí, že jsme téměř na Velehradě, došli ani ne poslední 2 kilometry. V cíli naší pouti jsme byli okolo půl sedmé večer.

Jakmile jsme se ubytovali ve zdejší škole, zcivilizovali se a spočítali všechny puchýře na nohách, vyrazili jsme na koncert  v rámci „Dnů lidí dobré vůle“. Potom už každý odpočíval podle svého gusta. Někdo šel na další koncert, někdo zase na kolotoče a někdo spát.

Další den, tedy ve čtvrtek 5.7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, jsme se všichni společně zúčastnili hlavní mše svaté před velehradskou bazilikou. Naši pěší skupinu rozšířili 3 poutníci cyklisté, kteří přijeli z Klenovic a jeden poutník, který putoval z Pivína na Velehrad přes noc a také posádky doprovodných vozidel. Po mši sv. jsme se už rozjeli do svých domovů plni silných, ale pěkných zážitků a se 44 kilometry v nohách.

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Keš 300 let

  Příznivcům geocachingu oznamujeme, že 24.4.2016, na svátek sv. Jiří , patrona pivínského kostela, byla spuštěna keš s názvem 300...
 • Bible a my

  V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG...
 • Advent

  Mše svaté ve všední dny v adventu:
  středa - 18.00
  pátek - 17.00 - rorátní - vemte si s sebou lampičky!

 • Zvony vyzvání od roku 1968

  Po 2. světové válce zůstal pivínský kostel bez zvonů.  Nejprve bylo třeba opravit válkou zničenou věž. To se podařilo...