Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity v naší obci letos proběhla 14.ledna. Velké poděkování patří vedoucím skupinek a malým i velkým koledníkům za připravenost a ochotu podpořit dobré dílo. Děkujeme všem dárcům za jejich velkou štědrost: výnos sbírky činí rekordních   31 663,-.  Ať Bůh žehná vašemu domu: K+M+B 2023.

Jak dále přispět?
- Tříkrálovou sbírku můžete podpořit po celý rok darem do ONLINE kasičky, můžete zaslat dar přes složenku, přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.
- Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190
- Dále lze přispět prostřednictvím bankovnictví v chytrém telefonu přes QR kód přímo Charitě Prostějov  VS: 77707021. 
Záměry Charity Prostějov na využití výnosů sbírky (58 % vybraných prostředků se vrací místní Charitě):
- Chceme shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci.
- Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.
- Jednorázová podpora domácí hospicové péče, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

Kam dál?
Poděkování P. Zbigniewa Czendlika
O Tříkrálové sbírce

Tříkrálová sbírka 2022

V sobotu 8.ledna 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity. Letos opět vyšli do ulic Pivína i Tříkráloví koledníci, tentokrát rozmanitého složení - menší děti, mladí lidé i chlapi s hudebními nástroji. Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili - na pomoc lidem v nouzi jsme společně přispěli rekordní částkou 28 195,-

Kam dál?
Tříkrálová sbírka - web
Přání

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 4. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka na Charitu. Výnos sbírky činí 25 423,-

Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili!


Pozdrav z Ukrajiny 2019

V závěru roku 2019 jsme obdrželi pozdrav od paní Anny z obce Kalyny, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Důstojný život:

Chvála Ježíši Kristu!
...už mi jde na 80 let. Před dvěma měsíci mi zemřel manžel ve věku 81 let. U nás ve vesnici se každý den slouží mše svatá. Pokud mi dovoluje zdraví, tak chodím každý den.

Vážení naši dobrodinci, moc Vám děkuji za Vaše milosrdenství, za vaši práci, kterou pro nás děláte. Ať Vás Bůh obdaruje svými dary, přeji Vám Boží požehnání. Pevné zdraví a vše nejlepší ve Vašem životě...

S úctou k Vám Anna

Kam dál?
projekt Důstojný život na Ukrajině


 • Advent 2023

  Na 1.neděli adventní 3.12. budou na závěr mše sv. požehnány adventní věnce.

  V době adventní každou...

 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Modlitba za nového arcibiskupa

  Bože, Dobrý pastýři,

  svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme:
  veď svým...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...